MARIA MONTESSORI

Onze school maakt deel uit van de Stichting Fortior. Wij werken volgens de grondslagen van de montessorivisie.

Maria Montessori was een Italiaanse pedagoge die het montessorionderwijs heeft ontwikkeld. Nova Montessori werkt vanuit haar visie. 
Maria Montessori werd geboren op 31 augustus 1870 in Italië, vlakbij Rome. Maria ging daar studeren. Dat was in die tijd heel bijzonder: studeren was uitsluitend voor jongens. In 1896 werd Maria Montessori de eerste vrouwelijke arts in Italië. Tussen 1898 en 1904 werkte ze met zeer moeilijk lerende kinderen. Zij kwam tot de ontdekking dat deze kinderen, in tegenstelling tot wat toen aangenomen werd,  sterk gebaat waren bij  didactische en pedagogische begeleiding. Ze had succes met haar methode en paste deze ook met succes toe in het gewone onderwijs. Later ging ze psychologie en pedagogiek studeren. In 1907 stichtte zij haar eerste 'Casa de Bambini', bewust 'casa' (betekent 'huis') en niet school genoemd. 

Gebaseerd op de ervaringen in deze 'Casa de Bambini', ontwikkelde Maria Montessori haar onderwijskundige methode verder. Er ontstond wereldwijde belangstelling voor haar onderwijskundige principes, die in montessorischolen werden toegepast. Vanaf 1911 concentreerde zij zich helemaal op de verdere uitwerking en verspreiding van haar pedagogische principes. Zij reisde over de hele wereld en vestigde zich uiteindelijk in Nederland. Zij schreef diverse werken en publicaties en gaf lezingen. Wereldwijd zijn er vele montessorischolen, zowel voor het basisonderwijs als voortgezet onderwijs. In Nederland zijn er ongeveer 160 montessorischolen voor basisonderwijs, waarvan Nova Montessori er één is.