TEAM NOVA MONTESSORI
 
Directeur:  John van de Ven     john.vandeven@fortior.nl  
Teamleider: Dianne Wijnhoven     dianne.wijnhoven@fortior.nl
     
Onderbouw: Ellen Peulen     ellen.peulen@fortior.nl
  Inge Rila     inge.rila@fortior.nl
     
Middenbouw: Jacqueline Croughs     jacqueline.croughs@fortior.nl
  Inge Rila     inge.rila@fortior.nl
  Katinka Berendsen     katinka.berendsen@fortior.nl
  Veerle Savelkoul     veerle.savelkoul@fortior.nl
     
Bovenbouw: Carine Verbruggen     carine.verbruggen@fortior.nl
  Paul Bussemakers     paul.bussemakers@fortior.nl
 
 
John van de Ven
 
Mijn naam is John van de Ven. Ik ben ruim 30 jaar werkzaam geweest binnen het Jenaplanonderwijs. Ik heb het voorrecht om nu leiding te mogen geven aan Nova Montessori en de Meule. Het is mooi om met twee verschillende concepten onder 1 dak te kunnen werken. Dit biedt extra kansen om in beide concepten van elkaar te leren en binnen ieders eigen identiteit het onderwijs voor de kinderen nog beter te maken. Samen sta je sterker.
Ik ga daar de komende jaren een bijdrage aan leveren voor jullie kinderen. Team, ouders en kinderen vormen samen een belangrijke basis, die in samenwerking het optimale uit kinderen kunnen halen. Een goede basis is namelijk van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling. Het is mooi om daar deel van te mogen uitmaken.  

 
Katinka Berendsen 
 
Mijn naam is Katinka Berendsen en ik ben sinds 2007 werkzaam in het montessorionderwijs. Daarvoor heb ik 11 jaar in het buitenland gewoond en gewerkt en het motto "leer mij het zelf te doen" was hierbij zeker op zijn plaats. Na een aantal jaar in de bovenbouw gewerkt te hebben en één jaar in de tussenbouw, ben ik nu werkzaam in de middenbouw. Tevens richt ik mij op de meer- en hoogbegaafde kinderen (Eureka). Een fantastische nieuwe uitdaging die ik met heel veel plezier uitvoer.
 

Dianne Wijhoven
Mijn naam is Dianne Wijnhoven. Met veel enthousiasme ben ik sinds 1 oktober 2018 aan de slag als teamleider op NOVA Montessori. Ik geloof erin dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Alle kinderen doen dit op hun eigen wijze. Voor mij is het belangrijk dat onderwijs hierop aansluit en daarom vind ik Montessorionderwijs goed voor kinderen. Ieder kind bewandelt zijn eigen pad, kinderen weten heel goed wat ze nodig hebben en wij mogen hen in dit proces begeleiden. Door, samen met ouders en leerkrachten goed naar kinderen te kijken en te luisteren, kunnen we ontdekken wat ieder kind nodig heeft. Kinderen 'vertellen' het ons zelf. Ik vind dit heel bijzonder en ben altijd bereid op zoek te gaan naar kansen. 'Leer mij het zelf te doen' en 'Vrijheid vanuit gebondenheid' (Maria Montessori) biedt hiervoor alle ruimte die ik graag benut.
Voorheen heb ik een kleine 25 jaar  op OJBS De Toermalijn in Tegelen, ruim 6 jaar bij BCO-onderwijsadvies en 7 jaar bij KDC Van Harte gewerkt.
Ik vind het leuk om 'de ander' te ontmoeten en in gesprek te gaan. U ook? Kom gerust naar me toe!
 
 
Ellen Peulen
 
Ik ben Ellen Peulen  en werk al lange tijd in het montessorionderwijs en ben er verknocht aan. Het is erg leuk om te zien hoe kinderen zichzelf kunnen zijn en zich ontwikkelen, alle kleine stapjes en soms ook grote sprongen.
Ik werk nu in de onderbouw maar ik heb ook ervaring in de middenbouw.

 
 
Jacqueline Croughs
 
Ik ben Jacqueline Croughs en al weer bijna 15 jaar werkzaam in het montessorionderwijs, waarvan de laatste jaren in de middenbouw.
Mijn belangrijkste motivatie toen en nog steeds, voor deze vorm van onderwijs, is dat ik alle kinderen gun dat ze zich in hun eigen tempo en op eigen wijze kunnen en mogen ontwikkelen.

Ik streef ernaar om hier zoveel mogelijk in te kunnen bijdragen en merk in de praktijk dat ook ik hierin nog steeds heel veel van de kinderen én de ouders leer.

 
Inge Rila
 

 
 
Veerle Savelkoul
 
Hallo! Mijn naam is Veerle Savelkoul. Sinds november 2017 werk ik in de middenbouw op Nova Montessori. In het verleden, van 1993-2006, heb ik op de VMS gewerkt. In 2006 stopte ik daar omdat ik fulltime moeder wilde zijn.
In de tussenliggende jaren heb ik niet stil gezeten en een paar studies gevolgd en diploma's behaald. Na een paar jaar kriebelde het onderwijsbloed weer en ben ik gaan vervangen op reguliere scholen. Nu ik weer op een Montessorischool werk voelt het als thuiskomen. Ik hou ervan om te zien hoe een kind stappen in het leerproces maakt, als dit proces niet vanzelf gaat help ik daar graag bij.
 
 

Carine Verbruggen
Hoi! Mijn naam is Carine Verbruggen. Sinds augustus 2018 ben ik werkzaam in de bovenbouw op Nova Montessori. Voordat ik mijn eigen groep had heb ik 7 jaar gewerkt als inval leerkracht in het Montessorionderwijs. Daarnaast was ik 12 jaar lang werkzaam in het voortgezet onderwijs, had ik een coaching praktijk en heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt.  De eerste keer dat ik met Montessorionderwijs in aanraking kwam was tijdens mijn eigen middelbare schooltijd. De Montessori manier van onderwijs aanbieden sprak me meteen aan. Het zelfstandige, het kunnen en mogen kiezen en het eigenaarschap van het leerproces dat het kind heeft spraken mij daarin het meest aan. Ieder kind is van nature leergierig en heeft het in zich om zelf, samen met anderen, te kunnen groeien en ontwikkelen.  Ik vind het mooi om daar aan te kunnen bijdragen en kinderen hierbij te mogen begeleiden. 
 
Paul Bussemakers
Ik ben Paul Bussemakers. Met veel plezier werk ik als leerkracht in de bovenbouw van Nova Montessori. Inmiddels ruim zeven jaar in de bovenbouw en daarvoor ook zeven jaar in de middenbouw. Tijdens mijn opleiding aan de Pabo kwam ik voor het eerst op een montessorischool. Ik keek mijn ogen uit toen ik de kinderen zelfstandig aan het werk zag gaan, zonder dat de leerkracht zei wat ze moesten doen. 'In zo'n onderwijssfeer wil ik ook werken', dacht ik toen. Parallel aan de Pabo ben ik de montessoriopleiding gaan volgen en beide diploma's gehaald.
Ik vind het werken aan de zelfredzaamheid van kinderen een schitterende uitdaging. In een omgeving van vrijheid in gebondenheid, groeien de kinderen hier dagelijks in op bij Nova Montessori.