DE OUDERRAAD

Nova Montessori heeft een eigen OuderRaad (OR). De ouderraad bestaat uit een groep ouders van onze kinderen die het team ondersteunt bij allerlei activiteiten en vieringen.
De ouderparticipatie is verdeeld in tien werkgroepen. Elke werkgroep bestaat uit meerdere personen. Vanuit elke werkgroep wordt door de groep zelf een coördinator gekozen die deze werkgroep in de ouderraad vertegenwoordigt.

Er is een oudervereniging opgericht en hiervan vormt de ouderraad het bestuur.
Alle ouders zijn door betaling van de vrijwillige ouderbijdrage en de overblijfbijdrage automatisch lid van de vereniging.
De oudervereniging geeft ons de mogelijkheid dit geld onder eigen beheer te houden.
Daarmee kunnen, naast het overblijven, in samenspraak met de leerkrachten zaken als de werkweek, schooluitjes, sinterklaas, kerst, carnaval, etc. gefinancierd worden.
Minimaal één keer per jaar zal er een algemene ledenvergadering plaatsvinden waar de penningmeester van de ouderraad verantwoording zal afleggen over het gevoerde financiële beleid.

Voorzitter: Nathalie Wassen
Penningmeester: Jeroen van Haandel

Contact:
ouderraadnova@gmail.com