SAMENSTELLING GROEPEN

Leren is iets dat we vanzelfsprekend en van nature doen. Ieder kind wil leren, wil zelfstandig zijn, wil grip hebben op de wereld om zich heen.
Om dit leren zoveel mogelijk te faciliteren én te stimuleren zorgen we op Nova Montessori voor een rijke, voorbereide leeromgeving. Vanuit dit streven kiezen we niet voor een jaarklassensysteem, maar zitten leerlingen in brede, heterogene  groepen bij elkaar. In deze "bouwen" is een grote variëteit aan klasgenoten, hetgeen de leeromgeving verrijkt. En doordat uw kind drie jaar in zo'n bouw blijft komt het ook in verschillende rollen; je bent een jaar jongste, een jaar middelste en uiteindelijk ook oudste. Iedere rol neemt zo zijn eigen  kansen en ervaringen, rechten en verplichtingen mee en levert zo heel veel leermomenten op!

De indeling is gebaseerd op de ontwikkelingsfasen waar Maria Montessori van uit gaat:

 
 onderbouw (groep 1-2)              4 t/m 6 jaar   "De ontdekker"
 middenbouw (groep 3-4-5)      6 t/m 9 jaar  "De onderzoeker"
 bovenbouw (groep 6-7-8)      9 t/m 12 jaar    "De wetenschapper"

Zoals u hierboven ziet, zijn bij Nova Montessori de kinderen ingedeeld in bouwen. Bijvoorbeeld de middenbouw bestaat dit schooljaar uit twee klassen waar in beide klassen kinderen zitten van 6 t/m 9 jaar. Zij werken samen in één bouw/unit. Iedere bouw/unit heeft meerdere leerkrachten voor de begeleiding. Wilt u weten hoe dit eruit ziet en functioneert, maar dan gerust een afspraak om een kijkje te komen nemen.
Ieder kind wordt gevolgd in zijn/haar ontwikkeling en ouders hebben een vast aanspreekpersoon, de leerkracht van hun kind.