Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit via het ouderportaal doorgeven, of indien gewenst telefonisch. 
Telefoonnummer: 077-354 7077