Overal waar gewerkt wordt, worden wel eens fouten gemaakt. Voorkomen is uiteraard het belangrijkste. Mocht het toch gebeuren, dan proberen we die uiteraard zo goed mogelijk te herstellen of op te lossen.
Mochten er desondanks zaken blijven liggen, is er een officiële klachtenregeling. Daarvoor verwijzen we naar de schoolgids. Uiteraard kunt u ook op school terecht voor de regeling.